De eerste honderd jaar.

Begin 1860 wordt er door de heren Wichers, Meijer en Wiersema in Loppersum een Reciteer-College opgericht. Zij vormen ook het eerste bestuur en stellen een reglement.op. Slechts mannen kunnen lid worden en an nog alleen op voordracht van zittende leden.

Ook een boetestelsel wordt niet vergeten. Het reglement wordt definitief vastgesteld op 10 oktober 1860 en daarmee is het college officieel opgericht.

Voorzitter Wichers en penningmeester Meijer vallen met de boetes meteen in de prijzen. Op de tweede bijeenkomst, want ze zijn absent en komen dus ook hun bijdrage niet na. Het kost de heren vijftig cent elk.

Omdat de meeste leden buiten het dorp wonen en zich dus te voet of per rijtuig naar de vergaderingen moeten begeven, worden die op ‘vollemaansavonden’ gehouden.

De organisatie is keurig geregeld maar het college heeft geen naam. In mei 1861 verandert dat, als de voorzitter voorstelt om de vereniging ‘Sappho’ te noemen, naar de Griekse dichteres. Het wordt met algemene stemmen aanvaard. In 1863 verandert de spelling van de naam evenwel plotseling in Saffo. Dat gebeurt niet via een besluit. Het zal dus wel altijd een raadsel blijven of het gaat om een ver-

schrijving van de toenmalige secretaris, die door zijn opvolgers wordt overgenomen, of dat de heren er moeite mee hebben dat de naam van de dichteres, die op Lesbos een aantal meisjes onderrichtte in de dichtkunst, verbonden wordt met een eigen kijk op de liefde tussen vrouwen. Het zal tot 1985 duren, eer de ‘ff’ in de naam weer vervangen wordt door de oorspronkelijke ‘pph’.

Als in december 1861 de penningmeester zich ‘bezwaard gevoelt’ omdat bij niet aan de bepalingen van het reglement kan voldoen (lees: wegens het boetesysteem) worden de boeten op voorstel van de voorzitter afgeschaft. Het is een loos gebaar.

In 1862 zijn er geen vergaderingen. Bij de hervatting in januari 1863 zijn voorzitter en penningmeester geen lid meer en wordt er onmiddellijk besloten weer boetes te heffen.

De meeste leden zijn afkomstig uit de boerenstand. In 1936 mogen ook dames lid worden van de kamer, mits ze ongehuwd zijn. Getrouwde vrouwen mogen wel meespelen in toneelstukken.

Uiteraard veranderen al dit soort zaken. Het Sappho van nu richt zich met zijn ruim 18 werkende leden vooral op de toekomst. In 1988 komt er een jongerenafdeling tot stand met 20 leden tussen de 14 en 20 jaar, waaruit regelmatig leden doorstromen naar de ‘gevorderden’. Vanaf 2004 is er geen jeugdafdeling meer door te weinig belangstelling. In 2018 wordt weer een poging gedaan om door trainingen aan de basisscholen een nieuwe start te maken met een jeugdgroep.

Sappho wordt in 1867 lid van het P.G.R.V. Het duurt maar kort, nauwelijks twee jaar. In hetzelfde jaar, 1867. wordt er nog een kamer uit Loppersum verbondslid: Dicendo Discimus. Die blijft lid tot 1869, het jaar waarin Sappho weer opnieuw toetreedt. De twee gebeurtenissen staan niet los van elkaar. Sappho en Dicendo Discimus gaan samen. De naam blijft Sappho (toen Saffo).

In “De Lopster”, uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan, wordt naar die fusie verwezen in een ‘advertentie’ met als tekst:

Heden herdenkt ons geliefd petekind

SAFFO,

Echtgenote van den heer Dic.

Discimus, den dag, waarop zij voor

vijftig jaar het levenslicht aanschouwde.

J. NIENHUIS.

P.WIERSEMA.

W.WILDEMAN

December 1910.

 

In 1960, het jaar van het eeuwfeest, zit Sappho met een probleem. Het afgelopen seizoen is opgevoerd “The Unexpected Guest (De onverwachte bezoeker) van Agatha Christie. Na de opvoering ontwikkelt zich steeds weer een discussie over de vraag of de onverwachte bezoeker de werkelijke moordenaar is of niet. Men besluit het (schriftelijk) aan de schrijfster te vragen.

Of daarmee de zaak opgelost is, blijft een vraag.

De kamer is tot op heden lid van het, na de aanmelding in 1869, lid van het verbond K.P.G.R.V. en ontvangt tijdens dit lidmaatschap vijf keer de medeleden op het concours.

De vereniging bezit sinds 2011 rechtspersoonlijkheid en heeft zich ingeschreven in de kamer van koophandel. In de statuten staat het doel als volgt omschreven:

De Kamer, onder de zinspreuk “Dicendo Discimus” (al zeggende, leren wij), stelt zich ten doel:

  • de bevordering van het amateurtoneel, waaronder het (doen) uitvoeren van toneelvoorstellingen;
  • de bevordering van de dichtkunst, waaronder de voordracht van gedichten;
  • de bevordering van voordrachten, improvisaties, memorisaties, stellingen en andere theatrale uitingen, waaronder de uitvoering daarvan;
  • de bevordering van het culturele klimaat in de gemeente Loppersum en in de provincie Groningen in het algemeen
  • Op de pagina archief vind je de tot nu toe gespeelde stukken en eventueel ander activiteiten.

Sappho blijft je verassen!

Al meer dan 158 jaar weet de rederijkerskamer ‘Sappho” uit Loppersum haar publiek te verrassen. Met traditionele stukken, absurd theater, poëzie maar ook met improvisatie theater op locatie.

Reglement van 1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reglement van 1952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reglement van 1967

leuk(0)niet leuk(0)